Eläkepalvelut / Pension Services

Eläkeneuvontaa jäsenillemme

Jo monen vuoden ajan olemme auttaneet jäseniämme heidän hakiessaan Suomen ja Kanadan eläkkeitään. Pientä maksua vastaan autamme jäseniämme täyttämään eläkehakemuksen, joka ohjaa eläkkeet suoraan Osuuspankin tilille. Kanadan eläkkeitä voi hakea myös Income Security –toimistoista. Lisätietoja saa meiltä.

Pension help for our members

For many years now, we have helped our members apply for their Finnish and Canadian pensions. For a minimal fee, we can help you fill in the forms required to start receiving your pension deposits to your Osuuspankki bank account. You may also apply for your Canadian pensions through government Income Security Offices. Call us for more info.